About This Site

This is the official blog of the Askals. You can check out gig schedules, music lyrics, and other infos about the band. Check out from time to time to see the latest news about the band. You can also check out some rants and worthless views of the individual contributors here on this site.
5/10/2006 09:58:00 PM

Lyrics: Manyak ng Bayan

Posted by Nightfall

Manyak ng Bayan
Word: Kino Daval Santos
Music: Askals
Sa aming bayan
May gumagalang
Halimaw sa laman

Pagnanasaan
Pagpaparausan
Sariwa mong katawan

Manyak ng bayan
Manyak ng bayan

Buha'y mo'y ililigaw
Kaluluwa mo ay
Papanaw

Sarili man n'yang
Dugo at laman
Awa ay hindi ibibigay

Isalsal, Isalsal
Ba't di mo na lang isalsal
Manyak ng bayan
Sa bayan kong basal

Manyak ng bayan
Manyak ng bayan

Manyak ng bayan
Manyak ng bayan

Salot ka sa mundo
Asal mo'y hindi tao
Tao sila hayup ka
Hayup na halimaw pa

Kaskas mo sa pader
Reypin mo palad mo
Masahol ka pa sa ulol
Dapat sa' yo'y sa impyernoCopyright © Askals 1988-2006

0 comments:

Post a Comment